MAIN
จำนวนบทความของคำ "เตตราไซคลีน" : 7
เตตราไซคลีน เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (1)
ลักษณะของยา (1)
ขนาดและวิธีใช้ (1)
ผลข้างเคียง (1)
ข้อควรระวัง (2)
ข้อห้ามใช้ (1)