MAIN
จำนวนบทความของคำ "พะยอม" : 20
พะยอม เป็น สมุนไพร

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อวงศ์ (2)
ชื่อวิทยาศาสตร์ (2)
ลักษณะทั่วไป (2)
การขยายพันธ์ (1)
ส่วนที่ใช้ (2)
วิธีการใช้ (2)
ประโยชน์ทางยา (2)
เอกสารเต็ม (2)
ประโยชน์ด้านอาหาร (1)
สารเคมีที่พบ (2)
หมายเหตุ (1)
comment2 (1)