MAIN
จำนวนบทความของคำ "ไซเมทิดีน" : 10
ไซเมทิดีน เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (2)
ลักษณะของยา (1)
ตัวอย่างชื่อการค้า (2)
ขนาดและวิธีใช้ (2)
ผลข้างเคียง (2)
ข้อควรระวัง (1)