MAIN
จำนวนบทความของคำ "ไข้รูมาติค/โรคหัวใจรูมาติค" : 39
ไข้รูมาติค/โรคหัวใจรูมาติค เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (7)
สาเหตุของโรค (6)
อาการของโรค (5)
สิ่งที่ตรวจพบ (3)
โรคแทรกซ้อน (3)
วิธีการรักษา (5)
คำแนะนำ (3)
การป้องกัน (7)