MAIN
จำนวนบทความของคำ "ยารักษาโรคกระเพาะ" : 9
ยารักษาโรคกระเพาะ เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (4)
ขนาดและวิธีใช้ (1)
ผลข้างเคียง (2)
อื่นๆ (2)