MAIN
จำนวนบทความของคำ "อังกาบหนู" : 8
อังกาบหนู เป็น สมุนไพร

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อวงศ์ (1)
ชื่อวิทยาศาสตร์ (1)
ลักษณะทั่วไป (1)
การขยายพันธ์ (1)
ส่วนที่ใช้ (1)
วิธีการใช้ (1)
ประโยชน์ทางยา (1)
เอกสารเต็ม (1)