MAIN
จำนวนบทความของคำ "ยาป้ายตาปฏิชีวนะ" : 20
ยาป้ายตาปฏิชีวนะ เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (3)
ลักษณะของยา (1)
ตัวอย่างชื่อการค้า (1)
ขนาดและวิธีใช้ (6)
ข้อควรระวัง (3)
ข้อห้ามใช้ (2)
อื่นๆ (4)