MAIN
จำนวนบทความของคำ "ต่อมไทรอยด์อักเสบ" : 4
ต่อมไทรอยด์อักเสบ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (1)
อาการของโรค (1)
วิธีการรักษา (1)
อื่นๆ (1)