MAIN
จำนวนบทความของคำ "ขี้หูอุดตันรูหู" : 17
ขี้หูอุดตันรูหู เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (3)
สาเหตุของโรค (2)
อาการของโรค (3)
สิ่งที่ตรวจพบ (3)
โรคแทรกซ้อน (2)
วิธีการรักษา (2)
คำแนะนำ (2)