MAIN
จำนวนบทความของคำ "ไอบูโพรเฟน" : 41
ไอบูโพรเฟน เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (6)
ลักษณะของยา (4)
ตัวอย่างชื่อการค้า (6)
ขนาดและวิธีใช้ (7)
ผลข้างเคียง (5)
ข้อควรระวัง (6)
ข้อห้ามใช้ (1)
อื่นๆ (6)