MAIN
จำนวนบทความของคำ "ยาขับเสมหะ" : 8
ยาขับเสมหะ เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (4)
ลักษณะของยา (1)
ตัวอย่างชื่อการค้า (1)
ขนาดและวิธีใช้ (1)
อื่นๆ (1)