MAIN
จำนวนบทความของคำ "ยาขับปัสสาวะ" : 7
ยาขับปัสสาวะ เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (4)
ตัวอย่างชื่อการค้า (1)
ผลข้างเคียง (1)
ข้อห้ามใช้ (1)