MAIN
จำนวนบทความของคำ "แอสไพริน" : 16
แอสไพริน เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (2)
ลักษณะของยา (1)
ตัวอย่างชื่อการค้า (1)
ขนาดและวิธีใช้ (3)
ผลข้างเคียง (2)
ข้อควรระวัง (4)
ข้อห้ามใช้ (1)
อื่นๆ (2)