MAIN
จำนวนบทความของคำ "ยาแก้อาเจียน" : 6
ยาแก้อาเจียน เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (2)
ลักษณะของยา (1)
ตัวอย่างชื่อการค้า (1)
ขนาดและวิธีใช้ (1)
ข้อควรระวัง (1)