MAIN
จำนวนบทความของคำ "อาการเวียนศีรษะ/วิงเวียน" : 16
อาการเวียนศีรษะ/วิงเวียน เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (3)
สาเหตุของโรค (4)
อาการของโรค (1)
สิ่งที่ตรวจพบ (1)
วิธีการรักษา (3)
คำแนะนำ (3)
อื่นๆ (1)