MAIN
จำนวนบทความของคำ "ยาแก้แพ้/แอนติฮิสตามีน" : 13
ยาแก้แพ้/แอนติฮิสตามีน เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (4)
ขนาดและวิธีใช้ (2)
ผลข้างเคียง (3)
อื่นๆ (4)