MAIN
จำนวนบทความของคำ "เออร์กอต แอลคาลอยด์" : 8
เออร์กอต แอลคาลอยด์ เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (2)
ขนาดและวิธีใช้ (2)
ผลข้างเคียง (1)
ข้อควรระวัง (2)
ข้อห้ามใช้ (1)