MAIN
จำนวนบทความของคำ "ยาแก้ปวดลดไข้" : 5
ยาแก้ปวดลดไข้ เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (3)
ลักษณะของยา (1)
ขนาดและวิธีใช้ (1)