MAIN
จำนวนบทความของคำ "ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ" : 6
ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (2)
ลักษณะของยา (1)
ตัวอย่างชื่อการค้า (1)
ขนาดและวิธีใช้ (1)
อื่นๆ (1)