MAIN
จำนวนบทความของคำ "อัมพาตครึ่งซีก/โรคหลอดเลือดสมอง" : 12
อัมพาตครึ่งซีก/โรคหลอดเลือดสมอง เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (2)
สาเหตุของโรค (1)
อาการของโรค (2)
สิ่งที่ตรวจพบ (1)
โรคแทรกซ้อน (1)
วิธีการรักษา (2)
คำแนะนำ (1)
การป้องกัน (2)