MAIN
จำนวนบทความของคำ "อีริโทรไมซิน" : 18
อีริโทรไมซิน เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (2)
ลักษณะของยา (1)
ตัวอย่างชื่อการค้า (3)
ขนาดและวิธีใช้ (3)
ผลข้างเคียง (4)
ข้อควรระวัง (2)
ข้อห้ามใช้ (2)
อื่นๆ (1)