MAIN
จำนวนบทความของคำ "เมโทโคลพราไมด์" : 9
เมโทโคลพราไมด์ เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (1)
ลักษณะของยา (2)
ตัวอย่างชื่อการค้า (2)
ขนาดและวิธีใช้ (1)
ผลข้างเคียง (1)
ข้อควรระวัง (1)
ข้อห้ามใช้ (1)