MAIN
จำนวนบทความของคำ "มีเบนดาโซล" : 24
มีเบนดาโซล เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (4)
ลักษณะของยา (3)
ตัวอย่างชื่อการค้า (3)
ขนาดและวิธีใช้ (3)
ผลข้างเคียง (3)
ข้อควรระวัง (4)
ข้อห้ามใช้ (2)
อื่นๆ (2)