MAIN
จำนวนบทความของคำ "อินโดเมทาซิน" : 23
อินโดเมทาซิน เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (5)
ลักษณะของยา (3)
ตัวอย่างชื่อการค้า (3)
ขนาดและวิธีใช้ (3)
ผลข้างเคียง (3)
ข้อควรระวัง (3)
ข้อห้ามใช้ (1)
อื่นๆ (2)