MAIN
จำนวนบทความของคำ "ฟิโนบาร์บิทาล" : 16
ฟิโนบาร์บิทาล เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (3)
ลักษณะของยา (2)
ขนาดและวิธีใช้ (3)
ผลข้างเคียง (2)
ข้อควรระวัง (4)
ข้อห้ามใช้ (2)