MAIN
จำนวนบทความของคำ "อะมิโนฟิลลีน" : 11
อะมิโนฟิลลีน เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (3)
ลักษณะของยา (1)
ขนาดและวิธีใช้ (3)
ผลข้างเคียง (2)
ข้อควรระวัง (2)