MAIN
จำนวนบทความของคำ "อะม็อกซีซิลลิน" : 19
อะม็อกซีซิลลิน เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (2)
ลักษณะของยา (1)
ตัวอย่างชื่อการค้า (2)
ขนาดและวิธีใช้ (5)
ผลข้างเคียง (3)
ข้อควรระวัง (3)
ข้อห้ามใช้ (2)
อื่นๆ (1)