MAIN
จำนวนบทความของคำ "กุ้งยิง" : 20
กุ้งยิง เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (4)
สาเหตุของโรค (3)
การติดต่อ (1)
อาการของโรค (2)
สิ่งที่ตรวจพบ (1)
โรคแทรกซ้อน (1)
วิธีการรักษา (6)
คำแนะนำ (1)
การป้องกัน (1)