MAIN
จำนวนบทความของคำ "โลเพอราไมด์" : 12
โลเพอราไมด์ เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (1)
ลักษณะของยา (1)
ตัวอย่างชื่อการค้า (1)
ขนาดและวิธีใช้ (2)
ผลข้างเคียง (2)
ข้อควรระวัง (2)
ข้อห้ามใช้ (1)
อื่นๆ (2)