MAIN
จำนวนบทความของคำ "ก้างปลา/กระดูกติดคอ" : 3
ก้างปลา/กระดูกติดคอ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (1)
วิธีการรักษา (1)
คำแนะนำ (1)