MAIN
จำนวนบทความของคำ "ภาวะมีหนองในโพรงเยื่อหุ้มปอด/ภาวะมีน้ำในโพรงเยื่อหุ้มปอด" : 6
ภาวะมีหนองในโพรงเยื่อหุ้มปอด/ภาวะมีน้ำในโพรงเยื่อหุ้มปอด เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (1)
สาเหตุของโรค (1)
อาการของโรค (1)
สิ่งที่ตรวจพบ (1)
โรคแทรกซ้อน (1)
วิธีการรักษา (1)