MAIN
จำนวนบทความของคำ "หลอดเลือดขอดที่ขา" : 6
หลอดเลือดขอดที่ขา เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (1)
อาการของโรค (1)
สิ่งที่ตรวจพบ (1)
โรคแทรกซ้อน (1)
วิธีการรักษา (1)
คำแนะนำ (1)