MAIN
จำนวนบทความของคำ "หลอดลมอุดกั้นจากสิ่งแปลกปลอม" : 5
หลอดลมอุดกั้นจากสิ่งแปลกปลอม เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (1)
สิ่งที่ตรวจพบ (1)
โรคแทรกซ้อน (1)
วิธีการรักษา (1)
การป้องกัน (1)