MAIN
จำนวนบทความของคำ "ปลิงเข้าอวัยวะ" : 5
ปลิงเข้าอวัยวะ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (1)
อาการของโรค (1)
วิธีการรักษา (1)
คำแนะนำ (1)
การป้องกัน (1)