MAIN
จำนวนบทความของคำ "แผลเปื่อยที่เกิดจากการบาดเจ็บ" : 2
แผลเปื่อยที่เกิดจากการบาดเจ็บ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (1)
วิธีการรักษา (1)