MAIN
จำนวนบทความของคำ "โรคกรดไหลย้อน" : 5
โรคกรดไหลย้อน เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (1)
สาเหตุของโรค (1)
วิธีการรักษา (2)
ยาหรือสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา (1)