MAIN
จำนวนบทความของคำ "โรคลำไส้ทำงานแปรปรวน" : 14
โรคลำไส้ทำงานแปรปรวน เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (2)
สาเหตุของโรค (3)
อาการของโรค (2)
สิ่งที่ตรวจพบ (1)
วิธีการรักษา (2)
ยาหรือสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา (1)
คำแนะนำ (2)
อื่นๆ (1)