MAIN
จำนวนบทความของคำ "โรคหลอดเลือดสมองตีบ" : 12
โรคหลอดเลือดสมองตีบ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (4)
สาเหตุของโรค (3)
อาการของโรค (2)
โรคแทรกซ้อน (1)
การป้องกัน (1)
อื่นๆ (1)