MAIN
จำนวนบทความของคำ "มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ" : 4
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (1)
อาการของโรค (1)
สิ่งที่ตรวจพบ (1)
วิธีการรักษา (1)