MAIN
จำนวนบทความของคำ "ผื่นแพ้จากกรรมพันธุ์" : 26
ผื่นแพ้จากกรรมพันธุ์ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (4)
สาเหตุของโรค (3)
อาการของโรค (4)
สิ่งที่ตรวจพบ (3)
โรคแทรกซ้อน (2)
วิธีการรักษา (6)
คำแนะนำ (2)
อื่นๆ (2)