MAIN
จำนวนบทความของคำ "เส้นเลือดขอด" : 33
เส้นเลือดขอด เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (7)
สาเหตุของโรค (6)
อาการของโรค (5)
สิ่งที่ตรวจพบ (1)
โรคแทรกซ้อน (4)
วิธีการรักษา (6)
คำแนะนำ (1)
การป้องกัน (1)
อื่นๆ (2)