MAIN
จำนวนบทความของคำ "ปากแหว่ง/เพดานโหว่" : 6
ปากแหว่ง/เพดานโหว่ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (1)
สาเหตุของโรค (1)
อาการของโรค (1)
สิ่งที่ตรวจพบ (1)
วิธีการรักษา (1)
คำแนะนำ (1)