MAIN
จำนวนบทความของคำ "เอซีอี อินฮิบิเตอร์" : 6
เอซีอี อินฮิบิเตอร์ เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (3)
ลักษณะของยา (1)
ผลข้างเคียง (1)
ข้อควรระวัง (1)