MAIN
จำนวนบทความของคำ "โรคแพ้อากาศ" : 15
โรคแพ้อากาศ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (4)
สาเหตุของโรค (1)
เชื้อโรค (3)
อาการของโรค (2)
สิ่งที่ตรวจพบ (2)
วิธีการรักษา (3)