MAIN
จำนวนบทความของคำ "โรคตับอ่อนอักเสบ" : 31
โรคตับอ่อนอักเสบ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (4)
สาเหตุของโรค (5)
อาการของโรค (5)
สิ่งที่ตรวจพบ (4)
โรคแทรกซ้อน (5)
วิธีการรักษา (3)
คำแนะนำ (4)
การป้องกัน (1)