MAIN
จำนวนบทความของคำ "โรคถุงลมโป่งพอง" : 5
โรคถุงลมโป่งพอง เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

สาเหตุของโรค (2)
อาการของโรค (1)
สิ่งที่ตรวจพบ (1)
วิธีการรักษา (1)