MAIN
จำนวนบทความของคำ "โรคธาลัสซีเมีย" : 25
โรคธาลัสซีเมีย เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (4)
สาเหตุของโรค (2)
การติดต่อ (4)
อาการของโรค (5)
สิ่งที่ตรวจพบ (2)
วิธีการรักษา (2)
คำแนะนำ (2)
การป้องกัน (3)
อื่นๆ (1)