MAIN
จำนวนบทความของคำ "โรคปัญญาอ่อน" : 5
โรคปัญญาอ่อน เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (1)
สาเหตุของโรค (1)
อาการของโรค (1)
คำแนะนำ (1)
การป้องกัน (1)