MAIN
จำนวนบทความของคำ "กระเพาะอาหารทะลุ" : 13
กระเพาะอาหารทะลุ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (2)
สาเหตุของโรค (1)
อาการของโรค (2)
สิ่งที่ตรวจพบ (2)
โรคแทรกซ้อน (1)
วิธีการรักษา (2)
คำแนะนำ (2)
การป้องกัน (1)