MAIN
จำนวนบทความของคำ "ลำไส้เล็ก" : 22
ลำไส้เล็ก เป็น อวัยวะ

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (8)
หน้าที่การทำงาน (9)
โรคที่เกี่ยวข้อง (5)